EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

2018

 

2017

 

   Liceu-Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

CRITERII SPECIFICE PRETRANSFER - 2016

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN
- STRUCTURA  ŞCOALA GIMNAZIALA „CAROL I” ROMAN
STR. BOGDAN DRAGOŞ NR. 183, COD POŞTAL 611160
TEL/FAX 0233741144
E-MAIL scoala_6_roman@yahoo.com
SITE    http://www.vasilesav.ro
NR. 168 DIN 17. 02. 2014

 

IN ATENTIA PARINTILOR,

In anul şcolar  2014 – 2015, clasa pregătitoare îşi va desfăşura cursurile în sediul grădiniţei, amplasat în localul nou al Şcolii Gimnaziale  „CAROL I” Roman. Sala de curs este dotată cu mobilier nou, adecvat vârstei copiilor de clasă pregătitoare. Materialul didactic este nou şi este adaptat ariilor curriculare clasei pregătitoare.
Condiţiile igienico – sanitare sunt deosebite; toaletele fiind dotate cu WC-uri şi chiuvete adaptate vârstei copiilor, fiind situate în incinta grădiniţei. Clădirea grădiniţei este racordată la centrala termică a şcolii, menţinându-se o temperatură constantă pe tot parcursul zilei. In sala de clasa exista un calculator racordat la reteaua de Internet.
Cadrele didactice care predau în învăţământul primar sunt titulare, cu studii superioare, toate având gradul didactic I.
În anul şcolar 2014 – 2015, ne propunem să organizăm o clasă pregătitoare cu un număr de 25 de elevi.

 

          DIRECTOR,                                                   DIRECTOR ADJ.,
   PROF. ZAHARIA DAN                                  PROF. VĂDUVA GRIGORE

 

    

    

 

CRITERII PENTRU DEPATAJAREA COPIILOR DIN ALTE SECTOARE, PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE LA SCOALA NOASTRA