vasilesav@yahoo.com
(0233) 74 47 86

„Antreprenor pentru viitor”

CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE „Antreprenor pentru viitor”, ROMAN 2020, editia a X-a, înscris la poziția 62 pag. 2, în Calendrul concursurilor naționale școlare organizate în anul școlar 2019/2020 fără finanțare MEC și aprobat prin OMEC cu nr 5092/30.08.2019, anexa 5, sectiunea K-Tehnologii.

 

- REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

- Invitație participare concurs

 

- Fișa înscriere concurs

 

powered by Surfing Waves