vasilesav@yahoo.com
  (0233) 74 47 86

Misiunea si Viziunea Școlii

 

      Misiune: Liceul Tehnologic „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.      Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

 • Va trebui să creăm pentru a avea:
  •            - „infrastructură” educaţională adecvată;
  •            - mijloace didactice eficiente şi moderne;
  •            - oameni competenţi şi deschişi spre nou;
  •            - elevi care participă la propria lor educaţie;
  •            - absolvenţi integraţi profesional şi social.

     Viziune: prin acţiunile sale Liceul Tehnologic „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
     Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea viitorului, societate racordată la valorile europene.
     În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, locale şi regionale, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior. Astfel, domeniile actuale şi de perspectivă ale formării profesionale ale elevilor din instituţia noastră sunt: matematică-informatică, electronică, automatizări, electric, mecanic pe nivelele de calificare III şi IV.