vasilesav@yahoo.com
  (0233) 74 47 86

Buget din toate sursele de venituri

 

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante în cadrul etapelor de mobilitate.

 

Situaţia drepturilor salariale in cadrul Liceului Tehnologic "Vasile Sav", la data de 30.09.2022

 

Regulamentul Intern Anul Scolar 2021-2022