MĂSURAREA INTENSITĂŢII CURENTULUI ELECTRIC- site realizat de Lacramioara Plosnita,Curpăn Daniel si Ungureanu Marelena, Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman


 

 

Măsurarea intensităţii curentului electric se face cu ajutorul aparatelor denumite: galvanometre, microampermetre, miliampermetre, ampermetre, kiloampermetre

P_51 

Cel care a inventat galvanometrul electric este savantul Ampčre

 

Ampermetrele sunt construite astfel încât la trecerea unui curent electric prin aparat să se producă un cuplu ce poate deplasa (prin rotire cu un unghi) echipamentul mobil (de regulă o bobină). În raport cu deplasarea unghiulară se determină valoarea curentului care trece prin ampermetru.

 

Pentru a putea măsura intensitatea curentului electric în curent alternativ folosim aparate magnetoelectrice înzestrate cu elemente redresoare (punţi redresoare).

O altă posibilitate de a măsura intensitatea curentului electric o oferă aparatele înzestrate cu dispozitive feromagnetice, electrodinamice sau ferodinamice.

            Aparatele magnetoelectrice sunt construite ca microampermetre, miliampermetre, respectiv ampermetre. Aparatele feromagnetice sunt concepute pentru a fi utilizate în instalaţiile electrice cu curenţi mari. Ca aparate de tablou acestea sunt întâlnite ca ampermetre sau kiloampermetre.

 

 

Măsurarea intensităţii curentului electric se realizează cu ajutorul unui ampermetru care se montează în serie în circuit. Rezistenţa proprie a ampermetrului trebuie să fie mult mai mică decât rezistenţa circuitului (ra << R).

Pentru a măsura cu acest aparat este necesar să cunoaştem care este constanta,  CA, a ampermetrului. Aceasta se determină cu relaţia:

.

 

 

În cazul în care se dispune de un aparat de măsurat tip multimetru”, se va alege domeniul corespunzător de măsurare apelând la „comutatorului pentru domeniu”.

Ca şi în cazul multimetrelor analogice, măsurarea cu ajutorul aparatelor numerice se va face ţinând seama de mărimea care se măsoară.

Alegerea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu ajutorul comutatorului acestuia.

Aplicatie pentru determinarea constantei ampermetrului.

 

 

Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor

Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor se face cu ajutorul şunturilor, iar în curent alternativ cu ajutorul transformatoarelor de măsurat de curent  numite reductoare.

Şuntul reprezintă rezistenţa electrică de valoare mică, care se montează în paralel pe aparatul de măsurat şi prin care trece o parte din curentul de măsurat

Determinarea  rezistenţei de sunt se  realizează cu relatia :

 

Măsurarea intensităţii curentului electric poate fi analizată si cu ajutorul lucrărilor de laborator  practice.

Simularea circuitelor de măsurare a intensităţii curentului electric se poate realiza folosind laboratorul virtual .

 

 

Pentru a înţelege rolul rezistenţei de sunt se pot construi ampermetre virtuale sau instrumente virtuale care facilitează calculul rezistenţei de şunt.

 

Transformatoarele de curent  se utilizează pentru măsurarea curenţilor alternativi mai mari de 50 A. El are rolul de a reduce curentul într-un raport de transformare  convenabil, astfel încât în secundarul transformatorului de curent, valoarea efectivă maximă a curentului să fie 5 A sau 1 A, care se măsoară cu un ampermetru. Întrucât, în secundarul transformatorului este conectată o impedanţă mică (aceea a ampermetrului), regimul de funcţionare a transformatorului este apropiat de regimul de funcţionare în scurtcircuit a transformatoarelor de forţă.