vasilesav@yahoo.com
(0233) 74 47 86

Transferuri 2022-2023

 

     Având în vedere structura anului școlar 2022-2023, Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman a stabilit următorul calendar pentru transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023:
     1. Perioada de înregistrare a cererilor de transfer: 16-26 august 2022
     2. Discutarea cererilor în Consiliul de administrație: 29-30 august 2022
     3. Organizarea eventualelor examene de diferență (transferuri liceu): 30 august – 1 septembrie 2022
     4. Comunicarea rezultatelor: 2 septembrie 2022
     Notă: Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020, formă consolidată), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se suțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în LTVS Roman). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale (din curriculumul la decizia școlii).
     Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ corespunzătoare (disponibile la adresa: 
https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invitimant-liceal).
     Cererile de transfer se înregistrează la Secretariatul LTVS utilizând următorul model tipizat: 
Click aici pentru descarcare -> Model de cerere de tranfer pentru anul 2022-2023 <-
     Modelul de cerere este disponibil și în format tipărit la Secretariatul LTVS.
powered by Surfing Waves