vasilesav@yahoo.com
  (0233) 74 47 86

BACALAUREAT 2021

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST 2022
Candidații înscriși la Examenul de Bacalaureat vor susține probele la COLEGIUL TEHNIC ”MIRON COSTIN” - Corp B – str. Mihai Eminescu nr. 5-7

Programe pentru sustinerea probelor scrise - Bacalaureat 2022

-PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2021

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat