EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

             

   -Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

 

ANUNȚ
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman va participa la competiția Euroscoala, care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”. Proiectul are următoarele obiective:
- o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
- realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete) care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.
Elevii au conceput o scenetă, intitulată „Libertate, Egalitate, Fraternitate!”, care a avut ca punct de plecare scenariul scris de eleva Ana Șerban și îmbunătățit pe parcursul primelor două întâlniri de proiect cu ajutorul altor colegi.
Echipa este formata din 24 de elevi și 2 profesori.
Activitățile desfășurate până acum au fost următoarele:
1. Documentarea elevilor referitoare la criza refugiaților, contextul social, economic și politic european contemporan și valorile europene, în vederea realizării scenetei.
2. Scrierea scenariului și discutarea acestuia.
3. Împărțirea rolurilor fiecărui elev în parte.
4. Crearea paginii de facebook https://www.facebook.com/events/1686766318314659/?notif_t=plan_edited¬if_id=1473179277868613 care va cuprinde agenda proiectului.
5. Inceperea repetițiilor pentru scenetă.
Sceneta va fi prezentată pe data de 5 octombrie, în sala de sport a Liceului cu ocazia Zilei Educației.
Liceul Tehnologic "Vasile Sav" - PAS 2015-2016 -> click aici... Succes la Bacalaureat tuturor absolventilor claselor a XII-a de la Liceul Tehnologic "Vasile Sav" !

Astăzi, 19 mai 2016, cu ocazia Zilelor Municipiului Roman, Primăria a organizat parada costumelor istorice cu prezentarea scenetelor istorice la care au participat cele 8 licee romaşcane. Personalitatea istorică elogiată a fost marele cărturar Miron Costin. Au participat elevii clasei a XI-a D coordonați de profesorii Damian Vasilache, Mihaela Antofie, Adriana Drăghici și Cătălin Păiuş. Felicitări inimoşilor elevi pentru implicare.

 

 

Elevii de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman au experimentat pentru o zi ce înseamnă un loc de muncă în programul Job Shadow Day, ediţia a XIV-a

În săptămâna „Școala Altfel” (18 - 22 aprilie), 20  elevi din clasele a-XI-aB, a-XI-aE şi 28 elevi de la clasa a-IX-a D de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, au experimentat timp de o zi statutul de angajat într-o companie sau o instituție, aflând mai multe informații despre profesii chiar de la cei care le practică.
În cadrul programului internațional Job Shadow Day, derulat de Junior Achievement (JA) România și școlile partenere, tinerii au ales profesioniștii din diverse domenii pe care i-au urmărit „ din umbră”, în funcție de meseriile pe care doresc să le practice ca adulți. Acest program educațional de orientare profesională este format dintr-o serie de evenimente locale și naționale, desfășurate în săptămâna „Școala Altfel” (18 - 22 aprilie), implicând atât elevii din clasele 0 - X, care merg la locul de muncă al părinților, cât și elevii din clasele terminale de liceu, care merg în shadowing la companii și instituții locale. Toate acestea au scopul de a stimula curiozitatea tinerilor, de a-i motiva să învețe mai bine și să aplice ceea ce știu în comunitățile lor, sprijinind astfel dezvoltarea locală a acestora.
Programul Job Shadow Day este implementat de 14 ani în România. Prin intermediul acestuia, elevilor li se oferă oportunitatea de a intra în contact cu mediul unui loc de muncă pentru a înțelege mai bine meseria, sarcinile, responsabilitățile, dar și abilitățile și competențele de care au nevoie pentru profesia respectivă. De asemenea, ei observă cum se defășoară o zi de lucru obișnuită și cum trebuie să se pregătească pentru acea meserie.
Tinerii descoperă noi opțiuni de carieră și află cum pot răspunde la unele dintre cele mai grele întrebări: „Ce vreau să devin după ce termin școala?”, „Unde vreau să lucrez?”, „Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”
Parteneri educaţionali în acest program, pentru clasele a-XI-a, au fost: Banca Comercială Română, Electrounivers SCM, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Poliția Municipiului Roman, SC Panevada SRL, SC Glam Style  iar pentru clasa a-IX-a: „S.C. Caremil SRL”, S.C.B. C.F.R, Gradinita nr.5
Delaraţii ale elevilor:
„A fost o experiență nouă, interesantă, din care am învățat că, numai dacă faci  o meserie care să-ți placă atunci satisfacția este mare și rezultatele vin de la sine. În alegerea viitoarei mele meserii voi avea în vedere acest lucru.”  (Alexandra Barcan, clasa a-XI-aE)
„Acest proiect a ]nsemnat pentru mine oportunitatea de a interactiona cu persoane noi şi de a participa la activităţi dintr-un domeniu faţă de care preyint interes.”(Leahu Roxana XI B) „Experienţa Job Shadow Day a fost unică pentru mine deoarece m-a ajutat să decid ce carieră vreau să urmez în viitor.”(Iosub Bianca XI B). În acest an școlar, la nivel național, peste 16000 de elevi și peste 550 de cadre didactice derulează activități de consiliere și orientare profesională, beneficiind de materiale educaționale gratuite (Manualul Profesorului Job Shadow, Manualul Elevului Job Shadow, materiale auxiliare) oferite de Junior Achievement România.

Prof. Munteanu Nicoleta, Coordonator local Job Shadow Day®

Concursul de Creativitate Mecanică „Dumitru Mangeron” Iaşi, ediția a XII-a 21 aprilie 2016

Facultatea de Construcții de Mașini și Management industrial (CMMI) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Concursul de Creativitate Mecanică „Dimitrie Mangeron”, ajuns în acest an la a XII-a ediție. Concursul se vrea o alternativă modernă de organizare a unei competiţii şcolare la care rezolvarea probelor va presupune o abordare creativă a cunoştinţelor şi deprinderilor precum şi lucrul în echipă, adresându-se elevilor claselor IX – XII, profil mecanic, din colegiile tehnice și liceele tehnologice din județul Iași și județele învecinate. Concursul constă în trei probe: o probă teoretică, susţinută de echipele participante, o probă practică, de imaginaţie si creativitate, precum și o probă teoretică individuală, susţinuta numai de elevii de clasa a XII-a, membri ai echipelor participante. Liceul nostru a participat cu echipajul SEMN format din patru elevi de la clasele IX-XII. La ediția din 21 aprilie 2016 a concursului s-au înscris 18 echipaje (68 de elevi), aparținând liceelor și colegiilor tehnice din Iași, Vaslui, Bârlad, Zorleni, Tg. Neamț, Piatra Neamț, Roman, Pașcani, Tg. Frumos, Vlădeni, Comănești, Dărmănești. Elevii de la liceul nostru au obţinut rezultate care ne onorează: - Premiul I, elevul Timofte Petru clasa XII; - Premiul III, echipajul SEMN format din cei patru elevi ai liceului; - Elevul Timofte Petru clasa XII , care a câştigat premiul I, va beneficia de facilitaţi la admiterea în Facultatea de CMMI și de bursă de studii pentru primul semestru din anul I. Profesorii care au pregătit elevii au fost: prof. Munteanu Nicoleta, prof. Barbu Doina, prof. Lemnaru Minadora, prof. Iordache Elena PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE - LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (2015-2016)

Rezultate simulare Bacalaureat 2016 - Liceul Tehnologic "Vasile Sav" : click aici ...

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Grupul Şcolar „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Viziune: prin acţiunile sale Grupul Şcolar „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.