EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

             

   -Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

 

ANUNȚ
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman va participa la competiția Euroscoala, care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”. Proiectul are următoarele obiective:
- o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
- realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete) care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.
Elevii au conceput o scenetă, intitulată „Libertate, Egalitate, Fraternitate!”, care a avut ca punct de plecare scenariul scris de eleva Ana Șerban și îmbunătățit pe parcursul primelor două întâlniri de proiect cu ajutorul altor colegi.
Echipa este formata din 24 de elevi și 2 profesori.
Activitățile desfășurate până acum au fost următoarele:
1. Documentarea elevilor referitoare la criza refugiaților, contextul social, economic și politic european contemporan și valorile europene, în vederea realizării scenetei.
2. Scrierea scenariului și discutarea acestuia.
3. Împărțirea rolurilor fiecărui elev în parte.
4. Crearea paginii de facebook https://www.facebook.com/events/1686766318314659/?notif_t=plan_edited¬if_id=1473179277868613 care va cuprinde agenda proiectului.
5. Inceperea repetițiilor pentru scenetă.
Sceneta va fi prezentată pe data de 5 octombrie, în sala de sport a Liceului cu ocazia Zilei Educației.
Liceul Tehnologic "Vasile Sav" - PAS 2015-2016 -> click aici...

 

 

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE - LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (2015-2016)

Rezultate simulare Bacalaureat 2016 - Liceul Tehnologic "Vasile Sav" : click aici ...

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Grupul Şcolar „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Viziune: prin acţiunile sale Grupul Şcolar „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.

 

 

 

EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter