EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

             

   -Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

 

Ziarul Adolescentul de Roman - proiect national de advocacy "Fii vocea comunitatii tale!"

 

 

 

 

 

Conferinta Nationala Moodle In Educatie

 

 

Schimbările climatice studiate pe malurile Vltavei

În cadrul proiectului Comenius Multilateral „Changement climatiques là où je vis, là où j’habite …modélisons pour comprendre et agir !Une autre vie s’invente ici ! » în care Liceul Tehnologic “Vasile Sav” este partener începând cu anul 2013, s-a desfăşurat în perioada 13.04.- 18.04. 2015 la Praga, în Cehia, a şaptea şi ultima întâlnire de lucru. Cu acest prilej s-au reunit reprezentanţii echipelor din cele zece ţări participante la proiect : Cehia, Slovacia, Estonia, Spania, Bulgaria, Italia, Portugalia, Franţa, Grecia şi România. Gazda reuniunii de proiect a fost Základní Škola, instituţie de prestigiu din Praga. Delegaţia română a fost reprezentată de d-na profesoară Adriana Drăghici, coordonatorul naţional al proiectului , d-na profesoară Lăcrămioara Ploşniţă, responsabil cu activităţile practice în proiect şi elevele Bianca Teodora Dinu şi Adina Lucaci de la clasa a XI-a A.

 

 

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Grupul Şcolar „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Viziune: prin acţiunile sale Grupul Şcolar „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.