EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

             

   -Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

 

 

Spectacol de teatru realizat de elevii Liceului Tehnologic "Vasile Sav" Roman Proiectul educaţional aparţine profesorului de religie Damian Vasilache, de la Liceul Tehnologic “Vasile Sav” din Roman. Această activitate este o prelungire a informaţiilor primite de elevi la ora de religie

 

 

În perioada 8.03 – 13.03. 2015, o echipă de profesori şi elevi de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman a participat, în Italia, la cea de-a şasea întâlnire din cadrul proiectului Comenius multilateral „Schimbări climatice acolo unde trăiesc, acolo unde locuiesc...

 

Patru elevi ai liceului s-au calificat la faza naţională a olimpiadei de “Tehnologii” – domeniile electric şi electronică. Alţi opt liceeni se află în finala Concursului naţional AcadNet, secţiunea calculatoare.

 

 

 

Zilele Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (nov. 2014) :

 

Activitatile desfasurate cu prilejul Zilelor Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (nov. 2014) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Grupul Şcolar „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Viziune: prin acţiunile sale Grupul Şcolar „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.