EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

             

   -Sigla Asociatiei de formare in educatie formala si nonformala

 

Liceul Tehnologic Vasile Sav va ureaza cu ocazia Pastelui, Sarbatori Fericite!

 

 

VATAMANELU ALEXANDRA- clasa a XI-a A pregatita de profesor Leanca Paula s-a calificat la etapa nationala la olimpiadei de chimie care va avea loc la Iasi in perioada 8-13 aprilie 2014

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DE CHIMIE "PETRU PONI"- etapa judeteana (olimpiada de chimie pentru filiera tehnologica)

1.UNGUREANU IOAN-ALEXANDRU  , cls IX-a B, prof. ANITEI LILIANA- premiul I(calific atla etapa nationala)
2. PIRTAC GABRIEL-CIPRIAN , cls IX-C , prof. LEANCA PAULA- premiul III
3. RADAUCEANU RARES- VASILE ,cls IX-E, prof. LEANCA PAULA- mentiune
4.BOGHIAN IONUT-VLADUT – cls IX-C, prof. LEANCA PAULA- mentiune
5.NASTASE LIVIU-ALEXANDRU – cls X-a B, prof. LEANCA PAULA –mentiune
6. ADAM PAUL-CRISTIAN – cls XI-a A, prof LEANCA PAULA – premiul I (calificat la etapa nationala)

Etapa nationala va avea loc la Craiova , jud. Dolj in perioada 8-11 mai 2014.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN
- STRUCTURA  ŞCOALA GIMNAZIALA „CAROL I” ROMAN
STR. BOGDAN DRAGOŞ NR. 183, COD POŞTAL 611160
TEL/FAX 0233741144
E-MAIL scoala_6_roman@yahoo.com
SITE    http://www.vasilesav.ro
NR. 168 DIN 17. 02. 2014

 

IN ATENTIA PARINTILOR,

In anul şcolar  2014 – 2015, clasa pregătitoare îşi va desfăşura cursurile în sediul grădiniţei, amplasat în localul nou al Şcolii Gimnaziale  „CAROL I” Roman. Sala de curs este dotată cu mobilier nou, adecvat vârstei copiilor de clasă pregătitoare. Materialul didactic este nou şi este adaptat ariilor curriculare clasei pregătitoare.
Condiţiile igienico – sanitare sunt deosebite; toaletele fiind dotate cu WC-uri şi chiuvete adaptate vârstei copiilor, fiind situate în incinta grădiniţei. Clădirea grădiniţei este racordată la centrala termică a şcolii, menţinându-se o temperatură constantă pe tot parcursul zilei. In sala de clasa exista un calculator racordat la reteaua de Internet.
Cadrele didactice care predau în învăţământul primar sunt titulare, cu studii superioare, toate având gradul didactic I.
În anul şcolar 2014 – 2015, ne propunem să organizăm o clasă pregătitoare cu un număr de 25 de elevi.

 

          DIRECTOR,                                                   DIRECTOR ADJ.,
   PROF. ZAHARIA DAN                                  PROF. VĂDUVA GRIGORE

 

    

    

 

CRITERII PENTRU DEPATAJAREA COPIILOR DIN ALTE SECTOARE, PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE LA SCOALA NOASTRA

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Grupul Şcolar „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Viziune: prin acţiunile sale Grupul Şcolar „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.